Foreningen
Torben Tonedøvs MusikForening


    Foreningen, som blev stiftet i 1988, består udelukkende af musikere, lydfolk, elskerinder, og crew´s i DeadLine samt mennesker med tæt tilknytning til DeadLine´s musik.

    Torben Tonedøvs MusikForening har til fremme, at pleje og vedligeholde medlemmernes musikalske forståelse af DeadLines musik og tekster, herunder Synkoperinger, riff, modtakter, shuffle, pump, bred akkordopbygning, suplimakkorder, flageoletter, lydmix, overdrive/beelting, ordvalg, vokalfarver samt korspredning og opbygning.

    Medlemmerne inviteres én gang årlig til frokost med øl og brændevin i DeadLines lokaler, hvor man bla. Diskuterer Livets gang med fuld fart frem og Ild i håret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen